Login Name:
Password:
Language :
Remember

 

 


Du học tại Australia

Học tập và sinh sống tại Australia mang lại cho bạn nhiều lợi ích cá nhân cũng như học vấn. Những năm tháng sống tại Australia sẽ là nền tảng tốt nhất để bạn thành công trong sự nghiệp và chuẩn bị hành trang cho bạn sẵn sàng với những thách thức của môi trường làm việc. Thời gian trong lớp học không chỉ giúp bạn phát triển trí tuệ mà còn làm thay đổi cả con người bạn.

Hệ thống giáo dục Australia có uy tín quốc tế mạnh mẽ, nổi tiếng về cơ cấu hiệu quả và những phát triển có tính đổi mới trong chính sách.

Xin vui lòng điền vào mẫu để nhận được thông tin miễn phí về cách áp dụng đối với học tại Úc.

Chọn một khóa học phù hợp với nhu cầu của bạn tại một trong những trường học, cao đẳng, trường đại học ở Úc của bạn vị trí ưa thích. Chúng tôi có thể giúp bạn với các dịch vụ miễn phí như kiểm tra trình độ, và thông tin về học tập tại Úc.

Study in Australia Online Application Form

Or E-mail us: selah@australiastudyplace.com

 

 

Please fill in the form to receive free information on how to apply to study in Australia.

Choose a course that suit your need at one of the best schools, colleges, universities in your preferred Australian location. We can help you with free services such as qualification checks, and information on studying in Australia.

Study in Australia Online Application Form

Or E-mail us: selah@australiastudyplace.com

Tag: เรียนออสเตรเลีย,ศึกษาออสเตรเลีย,เรียนต่อออสเตรเลีย,ศึกษาต่อออสเตรเลีย,เรียนต่อต่างประเทศ,ศึกษาต่อต่างประเทศ,ประเทศออสเตรเลีย,ออสเตรเลีย,ไปออสเตรเลีย,ศูนย์แนะแนวการศึกษา,แนะแนวการศึกษา,ให้ข้อมูลการศึกษาต่อ,เรียนและทำงาน,เรียนภาษา,เพลงสากล,สมัครเรียนต่อออสเตรเลีย,สมัครเรียนต่อ,เรียนและทำงานในออสเตรเลีย,เรียนและทำงานในต่างประเทศ,หางานที่ออสเตรเลีย,เรียนต่อปริญญาตรี,เรียนต่อปริญญาโท,จัดหาหลักสูตร,คำตอบศึกษาต่อ,งานสัมมนาศึกษาต่อต่างประเทศ,นิทรรศการศึกษาต่อต่างประเทศ,สถาบันการศึกษาออสเตรเลีย,มหาวิทยาลัยออสเตรเลีย,ปริญญาตรี,ปริญญาโท,ปริญญาเอก,อนุปริญญา,ปริญญาออสเตรเลีย,ประกาศนียบัตรออสเตรเลีย,โรงเรียนในออสเตรเลีย,อุดมศึกษาออสเตรเลีย,หลักสูตรออสเตรเลีย,ระบบการศึกษาออสเตรเลีย,ใช้ชีวิตออสเตรเลีย,คำถามเรียนต่อออสเตรเลีย,ขอวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย,อยู่ถาวรออสเตรเลีย,คนไทยในออสเตรเลีย,นักเรียนไทยในออสเตรเลีย,เรียนต่อที่ไหนดี,การศึกษาออสเตรเลีย,การเรียนออสเตรเลีย,หางานร้านอาหารไทยออสเตรเลีย,ร้านอาหารไทยในออสเตรเลีย,ทำงานร้านอาหารไทย,ร้านอาหารไทย,เรียนต่อ,ศึกษาต่อ,ทำงาน,หางาน,อนาคตดี,อนาคตที่ดี,เลือกอาชีพ,ช้อปปิ้ง,ซึ้อของ,ตัวอย่างภาพยนตร์,ความสำเร็จในหน้าที่การงาน,ทำงานทั่วโลก,ภาษาอังกฤษออสเตรเลีย,เรียนภาษาออสเตรเลีย,บริหารออสเตรเลีย,ธุรกิจออสเตรเลีย,คอมพิวเตอร์ออสเตรเลีย,พยาบาลออสเตรเลีย,ที่พักออสเตรเลีย,เดินทางออสเตรเลีย,เรียนเมล์เบิร์น,ศึกษาเมล์เบิร์น,เรียนต่อเมล์เบิร์น,ศึกษาต่อเมล์เบิร์น,เมล์เบิร์น,Study in Australia,Education in Australia,Study in Melbourne,Melbourne courses,Melbourne

© Contact Qualified Education Agent Counsellor
9A Swallow Street, Werribee, Victoria 3030 Australia
Tel. +613-8714-5089 , +614-0541-0152

Copyright 2010 www.australiastudyplace.com Allright reserved
Best view on Internet Explorer version 6.0 or 7.0up