Login Name:
Password:
Language :
Remember

 

 


 

Selah Education Services (SES)
15 Charlesworth Street, Laverton, Vic 3028
Tel. +613 9327 8040, +614 0541 0152

www.australiastudyplace.com
www.australiastudyplace.com

ประวัติ เอสอีเอส
การเจริญเติบโตของ เอสอีเอส
บริการของ เอสอีเอส
ผลงาน เอสอีเอส
การตลาด -- ตลาดเป้าหมาย, กิจกรรมส่งเสริมการขาย
เอสอีเอส และศูนย์ศึกษาต่อเอสอีเอสในประเทศไทย
ผู้บริหารเอสอีเอสในประเทศไทย
ทีมงานเอสอีเอสและรายละเอียดติดต่อ

ประวัติ เอสอีเอส

เอสอีเอสก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 2003 ในเมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ให้บริการและอำนวยความสะดวกในการบริการการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับนักเรียน นานาชาติโดยเน้นที่ความต้องการส่วนบุคคล และความจำเป็นเหมาะสมในทางปฏิบัติ

เอสอีเอสได้เล็งเห็นถึงความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นของนักเรียนในประเทศใน เอเชียผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในออสเตรเลีย อย่างไรก็ตามแม้จะมีความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นมีการขาดองค์กรที่ให้ข้อมูล ที่เป็นมืออาชีพไปยังตลาดที่กำลังเติบโต

ดังนั้นเป้าหมายของเอสอีเอสเพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียนที่ต้อง การเรียนในประเทศออสเตรเลีย การให้ข้อมูลที่ถูกต้องและขณะเดียวกันก็ช่วยลดความเข้าใจที่ซับซ้อนในขั้น ตอนต่างๆจะเป็นการช่วยให้การตัดสินใจที่ถูกต้องสำหรับอนาคตของนักเรียน

การบริการให้คำปรึกษาของเอสอีเอสไม่ได้บริการเฉพาะจุดประสงค์ใน การให้คำปรึกษานักเรียนนานาชาติอย่างมืออาชีพเท่านั้นแต่ยังได้ให้ข้อมูลอัน มีค่าเกี่ยวกับนักศึกษานานาชาติให้กับสถาบันการศึกษา ในประเทศออสเตรเลียอีกด้วย

หลายปีที่ผ่านมาเอสอีเอส ได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับสถานศึกษาในประเทศออสเตรเลียเพื่อให้ข้อมูลที่มี ประสิทธิภาพมากที่สุดและมีประสิทธิภาพเพื่อนักศึกษาต่างชาติเพื่อให้นัก เรียนมีประสบการณ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นหรือระยะยาวพวกเขาจะเดินทางกลับ ประเทศแม่ของพวกเขาด้วยความชื่นชม, ความพึงพอใจและความสำเร็จ

การเจริญเติบโตของ เอสอีเอส

นับตั้งแต่เปิดตัว เอสอีเอสได้เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพมาตั้งแต่ปี 2003, เริ่มต้นจากการรับสมัครนักเรียนให้กับสถาบันเพียงแห่งเดียวในเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ปัจจุบันเอสอีเอส ได้ขยายจำนวนสถาบันเพิ่มมากกว่า 100 แห่ง รวมถึงสถาบันที่อยู่ในประเทศอังกฤษ สเปน และนิวซีแลนด์อีกด้วย เอสอีเอสได้ให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ในวิธีที่เป็นมืออาชีพมากที่สุด เหตุผลหลักของการเจริญเติบโตเอสอีเอส คือคำพูดจากปากต่อปากของนักเรียนที่ชื่นชมและประทับใจในความพยายามของเอสอี เอสในการให้บริการ

ความร่วมมือของเอสอีเอสกับสถาบันการศึกษาต่างๆ และนักเรียนนานาชาติช่วยให้มั่นใจได้ว่าการบริการของ เอสอีเอสจะยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นหากมีการทำการตลาดอย่างกว้างขวางโดยการ เจรจาความร่วมมืออื่น ๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อช่วยขยายการบริการของไปยังประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก ประเทศที่เราให้ความสนใจที่จะเปิดศูนย์ศึกษาต่อต่างประเทศในอันดับแรกนี้คือ ประเทศไทย เกาหลีและจีน

25 อันดับของประเทศที่มีนักเรียนเข้าศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลีย ในปี ค.ศ. 2009-10

1   สาธารณรัฐประชาชนจีน
2.  ประเทศอินเดีย
3.  สาธารณรัฐเกาหลี
4.  ประเทศไทย
5.  ประเทศบราซิล
6.  ประเทศมาเลเซีย
7.  ประเทศสหรัฐอเมริกา
8.  ประเทศอินโดนีเซีย
9.  ประเทศเวียดนาม
10.ประเทศซาอุดีอาระเบีย
11.ประเทศญี่ปุ่น
12.ประเทศโคลอมเบีย
13.ประเทศเนปาล
14.HKSAR ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน(ฮ่องกง)
15.สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
16.ประเทศปากีสถาน
17.สิงคโปร์
18.ไต้หวัน
19.สหราชอาณาจักร
20.บังคลาเทศ
21.ประเทศฝรั่งเศส
22.ฟิลิปปินส์
23.ประเทศแคนาดา
24.ศรีลังกา
25.ประเทศอิหร่าน

บริการของ เอสอีเอส

การให้คำปรึกษานักศึกษา
ที่พัก / โฮมสเตย์
ทัวร์ / บริการด้านการเดินทาง
ข้อมูลการขอวีซ่า
ให้ข้อมูลสถาบันการศึกษา
จัดสัมมนาการประชุมนานาชาติและนิทรรศการ
คณะทัวร์เพื่อการศึกษา

ความสำเร็จของเรา 
SES ได้รับสำเร็จอย่างมากในแต่ละปีเป็นที่ปรากฏดังต่อไปนี้เป็นต้น

- การรับสมัครนักเรียนนักศึกษานานาชาติอย่างสม่ำเสมอและประสบความสำเร็จในการ รับสมัครนักเรียนที่เรียนเต็มเวลาเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างๆในประเทศ ออสเตรเลีย

- ประสบความสำเร็จในการเป็นตัวแทนสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงของออสเตรเลีย

- การพัฒนาชื่อเสียงที่ดี โดยเน้นการปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างในด้านจริยธรรมในแวดวงการรับสมัครนักเรียน นักศึกษานานาชาติเข้าศึกษาในสถาบันต่างๆในออสเตรเลีย  และความสำเร็จในการบริการสนับสนุนนักศึกษา

- ประสบความสำเร็จในการให้คำปรึกษาการศึกษาให้กับนักเรียนนักเรียนนักศึกษานานาชาติ

- ประสบความสำเร็จในการที่ได้รับการอ้างอิงและแนะนำต่อๆไปจากปากต่อปากของนักเรียนนักศึกษาที่พึงพอใจกับบริการของเรา

จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
ผู้ก่อตั้งของ SES เริ่มตระหนักถึงความต้องการของการเจริญเติบโตของนักเรียนในประเทศใน แถบเอเชียที่ต้องการศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลีย ดังนั้นจึงเป็นจุดมุ่งหมายของ SES'ในการตอบสนองความต้องการเหล่านี้ในลักษณะดังต่อไปนี้

- ให้ความช่วยเหลือนักเรียนนานาชาติและครอบครัวของพวกเขาในการเข้าถึงข้อมูล ที่ เหมาะสมและคำแนะนำเกี่ยวกับโอกาสในการศึกษาและขั้นตอนต่างๆเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เข้าศึกษาในหลักสูตรที่ดีที่สุดและสถาบันการศึกษาที่ดีสำหรับนัก เรียนและการบริการต่างๆที่ สนับสนุนเพื่อให้นักเรียนประสบความสำเร็จในการศึกษา

- เพื่อเป็นตัวแทนที่ดีที่สุดของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาต่อในออสเตรเลียต่อนักศึกษานานาชาติ

- ให้บริการต่างๆรวมถึง :
จัดหาหลักสูตรการเข้าเรียนเต็มเวลาหรือหลักสูตรระยะสั้น
ทัวร์การศึกษา
ฝึกงานอาชีพ

- การพัฒนาความร่วมมือที่เหมาะสมในประเทศต่างๆเพื่อเพิ่มความสามารถทางด้านตลาดและการบริการลูกค้า

- การรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลทางการตลาดให้แก่คู่ค้าและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการศึกษาระหว่างประเทศและการฝึกอบรม

- เพื่อช่วยเหลือสถาบันต่างๆในท้องถิ่นที่ต้องการพัฒนาความร่วมมือกับสถาบัน การศึกษา ในออสเตรเลียเกี่ยวกับการสร้างโปรแกรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศ

- เพื่อขยายความรู้ต่างๆที่ได้จากการศึกษาและการฝึกอบรมในออสเตรเลียให้แพร่หลายในระดับนานาชาติให้มากยิ่งขึ้น

ด้านการตลาด

จากอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นสำหรับการบริการที่ปรึกษาด้านการศึกษา จึงเป็น ความตั้งใจของ SES ที่จะขยายขอบข่ายบริการไปยังภูมิภาคต่างๆในเอเชียอื่น ๆ เช่นมาเลเซีย, เกาหลีและจีนและไปยังเมืองอื่น ๆ ในประเทศไทย

 

กลับขึ้นด้านบน

Tag: เรียนออสเตรเลีย,ศึกษาออสเตรเลีย,เรียนต่อออสเตรเลีย,ศึกษาต่อออสเตรเลีย,เรียนต่อต่างประเทศ,ศึกษาต่อต่างประเทศ,ประเทศออสเตรเลีย,ออสเตรเลีย,ไปออสเตรเลีย,ศูนย์แนะแนวการศึกษา,แนะแนวการศึกษา,ให้ข้อมูลการศึกษาต่อ,เรียนและทำงาน,เรียนภาษา,เพลงสากล,สมัครเรียนต่อออสเตรเลีย,สมัครเรียนต่อ,เรียนและทำงานในออสเตรเลีย,เรียนและทำงานในต่างประเทศ,หางานที่ออสเตรเลีย,เรียนต่อปริญญาตรี,เรียนต่อปริญญาโท,จัดหาหลักสูตร,คำตอบศึกษาต่อ,งานสัมมนาศึกษาต่อต่างประเทศ,นิทรรศการศึกษาต่อต่างประเทศ,สถาบันการศึกษาออสเตรเลีย,มหาวิทยาลัยออสเตรเลีย,ปริญญาตรี,ปริญญาโท,ปริญญาเอก,อนุปริญญา,ปริญญาออสเตรเลีย,ประกาศนียบัตรออสเตรเลีย,โรงเรียนในออสเตรเลีย,อุดมศึกษาออสเตรเลีย,หลักสูตรออสเตรเลีย,ระบบการศึกษาออสเตรเลีย,ใช้ชีวิตออสเตรเลีย,คำถามเรียนต่อออสเตรเลีย,ขอวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย,อยู่ถาวรออสเตรเลีย,คนไทยในออสเตรเลีย,นักเรียนไทยในออสเตรเลีย,เรียนต่อที่ไหนดี,การศึกษาออสเตรเลีย,การเรียนออสเตรเลีย,หางานร้านอาหารไทยออสเตรเลีย,ร้านอาหารไทยในออสเตรเลีย,ทำงานร้านอาหารไทย,ร้านอาหารไทย,เรียนต่อ,ศึกษาต่อ,ทำงาน,หางาน,อนาคตดี,อนาคตที่ดี,เลือกอาชีพ,ช้อปปิ้ง,ซึ้อของ,ตัวอย่างภาพยนตร์,ความสำเร็จในหน้าที่การงาน,ทำงานทั่วโลก,ภาษาอังกฤษออสเตรเลีย,เรียนภาษาออสเตรเลีย,บริหารออสเตรเลีย,ธุรกิจออสเตรเลีย,คอมพิวเตอร์ออสเตรเลีย,พยาบาลออสเตรเลีย,ที่พักออสเตรเลีย,เดินทางออสเตรเลีย,เรียนเมล์เบิร์น,ศึกษาเมล์เบิร์น,เรียนต่อเมล์เบิร์น,ศึกษาต่อเมล์เบิร์น,เมล์เบิร์น,Study in Australia,Education in Australia,Study in Melbourne,Melbourne courses,Melbourne

© Contact Qualified Education Agent Counsellor
9A Swallow Street, Werribee, Victoria 3030 Australia
Tel. +613-8714-5089 , +614-0541-0152

Copyright 2010 www.australiastudyplace.com Allright reserved
Best view on Internet Explorer version 6.0 or 7.0up